rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, rachunkowość budżetowa, rozliczenia międzyokresowe
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 (977) z dnia 20.02.2018

Nie trzeba zawiadamiać o prowadzeniu PKPiR i powierzeniu jej prowadzenia biuru rachunkowemu

Mocą ustawy nowelizującej z dnia 27 października 2017 r. (Dz. U. poz. 2175), z dniem 1 stycznia 2018 r. uchylono przepisy art. 24a ust. 3a-3b ustawy o PDOF, zobowiązujące podatników do zawiadamiania naczelnika urzędu skarbowego o:

1) prowadzeniu w roku podatkowym podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR) - obowiązek składania ww. zawiadomienia mieli podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej i którzy w poprzednim roku podatkowym byli opodatkowani na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub prowadzili księgi rachunkowe,

2) powierzeniu prowadzenia tej księgi biuru rachunkowemu.

Jednocześnie jednak nie znowelizowano przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2017 r. poz. 728). Z dotychczasowego i obecnego brzmienia § 8 ust. 1 pkt 1 oraz § 10 ust. 2-3 tego rozporządzenia wynika konieczność złożenia zawiadomienia w powyższych kwestiach. Ponieważ jednak zmiany w ustawie o PDOF miały na celu likwidację ww. obowiązku, to należało się spodziewać, że pomimo regulacji zawartych w ww. rozporządzeniu, organy podatkowe nie będą wymagały składania ww. zawiadomień.

Więcej przeczytasz w Pisaliśmy o tym
dodatku nr 6 do Biuletynu Informacyjnego z 1.02.2018 r. na str. 16-17

W związku z powyższymi rozbieżnościami w przepisach, nasze Wydawnictwo wystąpiło do Ministerstwa Finansów z pytaniem, czy planowane są zmiany w ww. rozporządzeniu dostosowujące je do zmian, jakie zostały wprowadzone w ustawie o PDOF. W odpowiedzi, jaką otrzymaliśmy, MF wyjaśniło:

"(...) Wejście w życie (...) nowelizacji ustawy oznacza, że począwszy od 2018 roku już nie obowiązują wymienione wyżej obowiązki (dotyczące zawiadamiania o prowadzeniu PKPiR lub powierzenia jej prowadzenia biuru rachunkowemu - przyp. red.). Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (...) jest wyłącznie aktem wykonawczym do ustawy i nie może nakładać większych obowiązków niż wynikające z ustawy. Zatem na podatnikach, którzy na 2018 r. wybrali prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz na podstawie umowy powierzyli prowadzenie podatkowej księgi biuru rachunkowemu, nie ciąży obowiązek złożenia na piśmie zawiadomienia o tych zdarzeniach naczelnikowi urzędu skarbowego na podstawie rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (podkreśl. red.).

W Ministerstwie Finansów prowadzone są prace legislacyjne nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, które obowiązywać będzie z mocą od 1 stycznia 2018 r. (poz. 634 Wykazu prac legislacyjnych)."

www.PoradnikKsiegowego.pl - Podatkowa księga przychodów i rozchodów:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
Pomocniki Księgowego
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60