rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, rachunkowość budżetowa, rozliczenia międzyokresowe
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 93 (1447) z dnia 20.11.2017

Ujęcie wynagrodzeń w księdze podatkowej

W naszej spółce wynagrodzenia za dany miesiąc począwszy od października 2017 r. są wypłacane do 10. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Czy w takiej sytuacji wartość tych wynagrodzeń za październik 2017 r., które wypłaciliśmy w dniu 9 listopada br., mogliśmy wpisać do księgi podatkowej za październik 2017 r.? Czy jeśli wynagrodzenia wypłacamy przelewem, to postępujemy prawidłowo, ujmując je w księdze na podstawie wyciągu bankowego?

Jeśli wynagrodzenia są wypłacane terminowo (tu: do 10. dnia miesiąca następnego), to mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów i ujmowane w księdze podatkowej w miesiącu, za który wynagrodzenia te są należne.

Wartość wynagrodzeń może zostać uznana za koszt podatkowy miesiąca, za który są należne, pod warunkiem że zostaną wypłacone w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony. Jeśli pracodawca terminu tego nie dochowa, to stanowią one koszty uzyskania przychodów w dacie ich wypłaty lub postawienia do dyspozycji pracownikom. Wynika to z art. 22 ust. 6ba i art. 23 ust. 1 pkt 55 ustawy o pdof (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.).

W omawianej sytuacji Czytelnicy zgodnie z prawem zakładowym wynagrodzenia za dany miesiąc wypłacają do 10. dnia następnego miesiąca. W przypadku wynagrodzeń za październik 2017 r. dochowali terminu wypłaty, gdyż nastąpiła ona w dniu 9 listopada br. Z tego względu wartość brutto tych wynagrodzeń mogli ująć w księdze podatkowej za październik 2017 r. Wpisu powinni dokonać w księdze w kolumnie 12 "Wynagrodzenia w gotówce i w naturze".

Wypłacane pracownikom wynagrodzenia brutto wpisuje się w księdze w kolumnie 12 "Wynagrodzenia w gotówce i w naturze" na podstawie:

a) listy płac lub innych dowodów, na których pracownik potwierdza własnym podpisem kwoty otrzymanych wynagrodzeń w gotówce i w naturze - w przypadku wypłaty wynagrodzenia w kasie,

b) innych dowodów, np. dowodu potwierdzającego przekazanie wynagrodzenia na rachunek pracownika - jeżeli wynagrodzenie nie jest wypłacane w kasie.

Wynika to z pkt 12 objaśnień zawartych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2017 r. poz. 728). 

Jeśli zatem u Czytelników wynagrodzenia wypłacane są przelewem na rachunki bankowe pracowników, to koszty tych wynagrodzeń powinny być ewidencjonowane w księdze podatkowej na podstawie wyciągu bankowego sporządzonego do konta firmowego.


Sposób dokumentowania wynagrodzeń w celu ujęcia ich w księdze podatkowej uzależniony jest od tego, czy wypłata jest dokonywana w gotówce czy bezgotówkowo.

www.PoradnikKsiegowego.pl - Podatkowa księga przychodów i rozchodów:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
Pomocniki Księgowego
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60