rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, rachunkowość budżetowa, rozliczenia międzyokresowe, MSR
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 (947) z dnia 20.04.2017

Terminy ewidencji faktur kosztowych

Jesteśmy spółką jawną. Prowadzimy księgi rachunkowe. W zakładowym planie kont widnieje zapis, że w bieżącym miesiącu rozliczamy faktury, które wpłyną do firmy do ostatniego dnia tego miesiąca, natomiast faktury otrzymane po zakończeniu miesiąca - w miesiącu następnym. Faktury kosztowe z datą wystawienia i sprzedaży 31 stycznia, które wpłynęły do firmy jeszcze tego dnia, są ujmowane w styczniu, natomiast - jeśli takie faktury wpłyną do spółki już 1 lutego - są rozliczane w lutym. Czy nasze postępowanie jest prawidłowe w świetle ustawy o rachunkowości?

Stosowanie przez jednostkę "własnej" zasady ujmowania w księgach rachunkowych dokumentów - biorąc pod uwagę daty ich otrzymania, bez jednoczesnej kontroli, których okresów sprawozdawczych dane dokumenty dotyczą - nie jest prawidłowe w świetle postanowień ustawy o rachunkowości.

W myśl przepisów art. 20 ustawy o rachunkowości, do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym, na podstawie dowodu księgowego stwierdzającego dokonanie operacji gospodarczej.

Główne cechy, jakie powinny spełniać księgi rachunkowe (wynikającymi z art. 24 ustawy o rachunkowości) to takie, że powinny być one prowadzone:

1) rzetelnie - dokonane w nich zapisy mają odzwierciedlać stan rzeczywisty,

2) bezbłędnie - wprowadzono do nich kompletnie i poprawnie wszystkie zakwalifikowane do ujęcia dowody księgowe dotyczące operacji gospodarczych dokonanych w danym okresie sprawozdawczym, a także zapewniono ciągłość zapisów oraz bezbłędność działania stosowanych procedur obliczeniowych,

3) sprawdzalnie - umożliwiają stwierdzenie poprawności dokonanych w nich zapisów oraz ustalonych sald i stanów,

4) bieżąco - umożliwiają sporządzenie w terminie obowiązujących jednostkę sprawozdań finansowych i innych sprawozdań, w tym deklaracji podatkowych.

wykrzyknik Przy kwalifikowaniu kosztów do danego roku obrotowego jednostki kierują się zasadą memoriału oraz powiązaną z nią zasadą współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów.

Zasada memoriału wynika z art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości i dotyczy momentu ujęcia przychodów i kosztów w księgach rachunkowych, a w konsekwencji ujęcia ich w sprawozdaniu finansowym roku, którego dotyczą. Zgodnie z tą zasadą, zdarzenie gospodarcze należy ująć w księgach rachunkowych pod datą faktycznego jego zaistnienia. Wymagane jest zatem ujęcie w księgach rachunkowych, a następnie w sprawozdaniu finansowym wszystkich uzyskanych w danym okresie przez jednostkę przychodów, jak i obciążających je kosztów, związanych z przychodami, nawet wówczas, gdy nie zostały opłacone lub nie stanowią jeszcze zobowiązania. W szczególności ważne jest ujęcie pod datą zaistnienia tych zdarzeń, których przedmiotem są przypadające na rzecz jednostki przychody i związane z nimi koszty, niezależnie od terminu ich opłacenia. Decyduje to o prawidłowości wykazanego przez jednostkę wyniku działalności.

Pomimo, że powyższe zasady mają generalnie zastosowanie do okresu sprawozdawczego (tj. okresu, za który sporządza się sprawozdanie finansowe), to stosuje się je także do okresów miesięcznych. Oznacza to, że koszty np. usługi wykonanej w styczniu powinny zostać ujęte w księgach rachunkowych miesiąca, którego usługa dotyczy, tzn. w księgach stycznia.

Natomiast w odniesieniu do zagadnień poruszonych w pytaniu należy stwierdzić, iż dokonanie operacji gospodarczej i wpływ do jednostki dokumentu potwierdzającego dokonanie tej operacji są dwoma niezależnymi od siebie zdarzeniami.

Biorąc pod uwagę koszty, o których mowa w pytaniu, powinny one zostać ujęte w księgach rachunkowych miesiąca, którego dotyczą. Ważną sprawą w tym momencie jest tzw. "zamknięcie miesiąca". Wprawdzie przepisy ustawy o rachunkowości nie zawierają definicji "zamknięcia miesiąca", ale jego wyjaśnienie znajduje się w stanowisku Komitetu Standardów Rachunkowości nr 10 w sprawie niektórych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jak wynika z pkt 34 tego stanowiska, zamknięcie miesiąca polega na wyłączeniu możliwości dokonywania zapisów lub korekty zapisów w danym miesiącu. A zatem każdy miesiąc należy rozliczyć i zamknąć. Po takim zamknięciu nie można już wprowadzać do ksiąg zamkniętego miesiąca żadnych zapisów. Moment ten zatem powinien zostać określony przez jednostkę we własnym zakresie; powinno to mieć miejsce po wprowadzeniu do ksiąg rachunkowych jednostki wszystkich dowodów źródłowych dotyczących danego miesiąca i sporządzeniu deklaracji podatkowych. Zazwyczaj granicą jest termin rozliczenia podatku dochodowego za dany miesiąc.

Powyższe oznacza, że konieczne jest ujęcie w księgach rachunkowych wszystkich obcych i własnych dowodów dotyczących danego miesiąca, także tych, które wpłynęły z opóźnieniem i dokonanie odpowiednich rozliczeń oraz określenie danych liczbowych miesiąca, a następnie ustalenie obrotów i sald poszczególnych kont księgi głównej i sporządzenie zestawienia obrotów i sald.

Nie jest zatem właściwe stosowanie przez jednostkę "własnej" zasady ujmowania w księgach rachunkowych dokumentów w zależności od daty ich otrzymania, bez jednoczesnej kontroli, których okresów sprawozdawczych dane dokumenty dotyczą.

www.PoradnikKsiegowego.pl - Plan kont:

 Baza przykładów ewidencji księgowej
zdarzeń gospodarczych
www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

październik 2021
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.