rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, rachunkowość budżetowa, rozliczenia międzyokresowe
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 19 (1373) z dnia 6.03.2017

Wydanie materiałów do wykonania usługi serwisowej

Prowadzimy księgi rachunkowe. Jak udokumentować i zaksięgować rozchód z magazynu na potrzeby działu serwisowego w związku z wykonywaną usługą naprawy naszych towarów u klienta? (pytanie z dyskusji na www.forum.gofin.pl nr 1052108)

Jeśli oprócz działalności handlowej jednostka świadczy także usługi serwisowe w zakresie naprawy sprzedawanych towarów, ewidencja kosztów wykonania tych usług przy prowadzeniu ewidencji kosztów działalności operacyjnej równocześnie w zespole 4 i 5 może przebiegać zapisami:

1. RW - wydanie z magazynu materiałów czy towarów na cele wykonania usługi serwisowej (w cenach zakupu lub nabycia):

a) zarachowanie kosztu w zespole 4

- Wn konto 40 "Koszty według rodzajów" (w analityce: Zużycie materiałów i energii),

- Ma konto 31 "Materiały lub 33 "Towary",

b) rozliczenie kosztu na odpowiednie konto zespołu 5

- Wn konto 50 "Koszty działalności podstawowej - usługowej" (w analityce: Usługi serwisowe),

- Ma konto 49 "Rozliczenie kosztów".

2. Poniesienie innych kosztów prostych w związku z dokonaną naprawą (na podstawie faktur, dowodów PK, list płac itp.):

a) zarachowanie kosztów w zespole 4

- Wn konto 40 "Koszty według rodzajów" (w analityce np. Zużycie materiałów i energii, Usługi obce,
  Wynagrodzenia, Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia),

- Ma różne konta np. 21, 22, 23, 30,

b) rozliczenie kosztów na odpowiednie konto zespołu 5

- Wn konto 50 "Koszty działalności podstawowej - usługowej" (w analityce: Usługi serwisowe),

- Ma konto 49 "Rozliczenie kosztów".

Na koszt wykonania usługi serwisowej mogą bowiem wpływać, oprócz kosztów materiałów czy towarów przekazywanych z magazynu, także inne wydatki (koszty zakupu materiałów spoza magazynu, usług podwykonawców, wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi).

W momencie wykonania usługi serwisowej i jej sprzedaży jednostka dokona następujących zapisów:

1. Faktura potwierdzająca sprzedaż usług serwisowych:

a) wartość w cenie sprzedaży netto

- Ma konto 70-0 "Sprzedaż usług",

b) VAT należny

- Ma konto 22-1 "Rozrachunki z tytułu VAT należnego",

c) należność od nabywcy stanowiąca cenę usługi

- Wn konto 20 "Rozrachunki z odbiorcami".

2. PK - przeksięgowanie kosztu wytworzenia wykonanej usługi:

- Wn konto 70-1 "Koszt sprzedanych usług",

- Ma konto 50 "Koszty działalności podstawowej - usługowej" (w analityce: Usługi serwisowe).

www.PoradnikKsiegowego.pl - Plan kont:

 NOWOŚĆ! Baza przykładów ewidencji księgowej
zdarzeń gospodarczych
www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
Pomocniki Księgowego
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60