rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, rachunkowość budżetowa, rozliczenia międzyokresowe
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (436) z dnia 20.02.2017

Ewidencja towarów przekazanych do przerobu handlowego

Jesteśmy spółką jawną zajmującą się sprzedażą serów. Zakupione towary oddajemy do firmy zewnętrznej w celu ich pokrojenia oraz zapakowania. Ewidencję towarów prowadzimy w cenach nabycia. Czy wartość usługi zewnętrznej podwyższy wartość towarów? Czy powstałe w wyniku krojenia odpady powinniśmy zaliczyć do pozostałych kosztów operacyjnych?

Adaptacja towarów do dalszej odsprzedaży to tzw. przerób handlowy. Można wyróżnić m.in. następujące rodzaje przerobu handlowego: paczkowanie, rozlewanie, sortowanie, uszlachetnianie. Wskazane jest, aby towar przekazany do przerobu handlowego zarówno własnego (wykonywanego we własnym zakresie), jak i obcego (zlecanego innym jednostkom), księgować na odrębnym koncie utworzonym w ramach konta 33 "Towary", np. na koncie 33-7 "Towary w przerobie".

Jeżeli towary objęte są ewidencją bilansową podczas składowania, to przekazanie towaru z własnego magazynu do przerobu obcego księguje się zapisem:
      - Wn konto 33-7 "Towary w przerobie",
      - Ma konto 33 "Towary".

W takim przypadku konto "Towary w przerobie" obciąża się wartością towarów wydanych do przerobu w takich samych cenach, po jakich przyjęto te towary do magazynu, to znaczy w cenach stosowanych w jednostce do ewidencji zapasów. Mogą to być rzeczywiste ceny zakupu, nabycia lub stałe ceny ewidencyjne.

Koszty przerobu obcego towarów, w naszej opinii, to koszty handlowe pokrywane z marży i w związku z tym nie jest wskazane zwiększać o ich kwotę wartości towarów poddanych przerobowi. Takie koszty księguje się wówczas bezpośrednio z dowodów źródłowych na odpowiednie konto w zespole 4 lub 5, zapisem:

      - Wn konto 40 "Koszty według rodzajów",
      - Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu" lub 21 "Rozrachunki z dostawcami"

oraz równolegle (jeżeli jednostka prowadzi dodatkowo ewidencję na kontach zespołu 5):

      - Wn konto zespołu 5,
      - Ma konto 49 "Rozliczenie kosztów".

W zakresie rozliczania kosztów przerobu obcego możliwe jest także inne rozwiązanie ewidencyjne polegające na ujęciu kosztów przerobu w cenie nabycia towarów. Jeżeli kierownik jednostki uzna, że taka ewidencja jest uzasadniona i zapisze ją w dokumentacji opisującej przyjęte przez jednostkę zasady (politykę) rachunkowości, to może wówczas ująć te koszty w księgach rachunkowych, zapisem:

      - Wn konto 33-7 "Towary w przerobie",
      - Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu" lub 21 "Rozrachunki z dostawcami".

Ewidencja księgowa przyjęcia towarów z przerobu obcego do magazynu, według nowych cen ewidencyjnych (przyjętych do ewidencji zapasów po przerobie), przebiega zapisem:

      - Wn konto 33 "Towary",
      - Ma konto 33-7 "Towary w przerobie".

Różnicę miedzy wartością towarów przekazanych do przerobu a wartością towarów przyjętych z przerobu handlowego traktuje się jako odchylenia od cen ewidencyjnych i ujmuje zapisem:

      - Wn/Ma konto 34-2 "Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów",
      - Ma/Wn konto 33-7 "Towary w przerobie".

W procesie przerobu towarów mogą powstać ubytki lub straty, które rozlicza się w księgach rachunkowych następującymi zapisami:

   1) ubytki towarów:
      - Wn konto 40 "Koszty według rodzajów" lub konto zespołu 5,
      - Ma konto 33-7 "Towary w przerobie",
   2) straty ustalone w wyniku rozliczenia przerobu:
      - Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",
      - Ma konto 33-7 "Towary w przerobie".

Przykład

Przekazanie towarów do przerobu obcego bezpośrednio po zakupie

I. Założenia:

  1. Jednostka przekazała towary do przerobu obcego bezpośrednio po zakupie. Fakturę dokumentującą zakup towarów przekazanych do przerobu wystawiono na kwotę: 3.000 zł netto plus VAT: 690 zł.
     
  2. Koszty przerobu obcego (na podstawie otrzymanej faktury) wyniosły: 700 zł netto plus VAT: 161 zł.
     
  3. Towary po przerobie przyjęto do magazynu w nowej cenie ewidencyjnej, która wynosiła: 4.000 zł.
     
  4. Do ewidencji i rozliczania kosztów jednostka stosuje wyłącznie konta zespołu 4.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. FZ - zakup towarów przekazanych do przerobu obcego bezpośrednio po zakupie:      
   a) wartość brutto faktury: 3.000 zł + 690 zł =  3.690 zł 30 21
   b) VAT naliczony podlegający odliczeniu 690 zł 22-1 30
   c) wartość netto 3.000 zł 33-7 30
2. FZ - zakup usług przerobu obcego:      
   a) wartość brutto faktury: 700 zł + 161 zł =  861 zł 30 21
   b) VAT naliczony podlegający odliczeniu 161 zł 22-1 30
   c) wartość netto zakupionej usługi 700 zł 40-2 30
3. PZ - przyjęcie towarów z przerobu do magazynu w nowych cenach ewidencyjnych 4.000 zł 33 33-7
4. PK - rozliczenie odchyleń od cen ewidencyjnych: 4.000 zł - 3.000 zł =  1.000 zł 33-7 34-2

III. Księgowania:

Przekazanie towarów do przerobu obcego bezpośrednio po zakupie

www.PoradnikKsiegowego.pl - Plan kont:

 NOWOŚĆ! Baza przykładów ewidencji księgowej
zdarzeń gospodarczych
www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
Pomocniki Księgowego
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60