rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, rachunkowość budżetowa, rozliczenia międzyokresowe
lupa
Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 10 (1260) z dnia 4.02.2016

Karta płatnicza a raport kasowy

Prowadzimy księgi rachunkowe. Czy transakcja zapłaty kartą płatniczą powinna zostać zaewidencjonowana w raporcie kasowym?

Karta płatnicza a raport kasowy
rys. Karta płatnicza a raport kasowy

NIE. Raport kasowy odzwierciedla stan gotówki w kasie. Jest to zbiorczy dowód księgowy, w którym wpisuje się chronologicznie wszystkie wpłaty środków pieniężnych do kasy oraz ich wypłaty, które zostały dokonane w danym dniu (lub za okres kilku dni, jeśli ilość operacji jest niewielka). Podstawą ujęcia wpłat i wypłat gotówki w raporcie kasowym są dokumenty źródłowe (np. faktury, rachunki, listy płac, rozliczenia delegacji, dowody dokumentujące pobranie gotówki z banku w celu zasilenia kasy itd.) lub dowody zastępcze (dowód KP lub KW). Nie ujmuje się w nim zapłaty dokonanej za pośrednictwem karty płatniczej na rachunek bankowy kontrahenta ani zapłaty dokonanej kartą płatniczą przez kontrahenta na rachunek bankowy jednostki. Operacje te nie wpływają bowiem na stan środków pieniężnych w kasie jednostki, lecz na stan środków pieniężnych na jej rachunku bankowym.

Jak wcześniej wskazano, w raporcie kasowym trzeba będzie ująć np. pobranie za pomocą karty płatniczej gotówki z bankomatu i wpłacenie jej do kasy. Zdarzenie to można zaksięgować przy uwzględnieniu konta 13-9 "Środki pieniężne w drodze". Jest ono stosowane w przypadku rozbieżności czasowej pomiędzy dokonanymi wypłatami środków pieniężnych z rachunku bankowego a faktycznym obciążeniem tego rachunku (tu: właśnie pobranie środków pieniężnych z rachunku bankowego do kasy, ale też m.in. przelewy z rachunku bankowego w jednym banku na rachunek w innym banku) czy pomiędzy dokonanymi wpłatami na rachunek bankowy a potwierdzeniem wpływu środków na ten rachunek (tu: np. utargi opłacone przez klientów kartami płatniczymi). To, czy jednostka stosuje konto 13-9 i do ewidencji jakich operacji, powinno wynikać z zakładowego planu kont stanowiącego element dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości.

W przypadku gdy osoba uprawniona do skorzystania z karty płatniczej jednostki pobierze gotówkę z bankomatu i wpłaci ją do kasy, zapisy z tym związane mogą wyglądać następująco:

  1. KP - przyjęcie do kasy gotówki wypłaconej z bankomatu:

- Wn konto 10 "Kasa",

- Ma konto 13-9 "Środki pieniężne w drodze".

  1. WB - obciążenie rachunku bankowego podjętą gotówką:

- Wn konto 13-9 "Środki pieniężne w drodze",

- Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący".

Reasumując, aby dana operacja była ujęta w raporcie kasowym, musi dotyczyć konta 10 "Kasa".

www.PoradnikKsiegowego.pl - Plan kont:

 NOWOŚĆ! Baza przykładów ewidencji księgowej
zdarzeń gospodarczych
www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
Pomocniki Księgowego
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60