rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, rachunkowość budżetowa, rozliczenia międzyokresowe
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 92 (1237) z dnia 16.11.2015

Korekta składek ZUS w księgach rachunkowych

W wyniku przeprowadzonej w bieżącym roku kontroli, ZUS dokonał przypisu składek. Osoby pracujące zadeklarowały wpłatę tych naliczeń i dokonały ich wpłaty. Kilka osób już nie pracuje i przypisane składki stanowić będą koszt pracodawcy. Jak ująć w księgach rachunkowych rozliczenie przypisu z tytułu składek ZUS obciążających pracowników oraz z tytułu składek dotyczących płatnika?

Zobowiązanie wobec ZUS z tytułu zaległych składek ujmuje się w księgach rachunkowych na koncie 22 "Rozrachunki publicznoprawne" (w analityce: Rozrachunki z ZUS). Składki w części dotyczącej pracowników, którzy zadeklarowali ich zwrot, można ująć zapisem:

- Wn konto 23-4 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami",

- Ma konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne" (w analityce: Rozrachunki z ZUS).

Rozliczenie kwoty ujętej na koncie 23-4 nastąpi pod datą ich zapłaty. Na podstawie dowodu potwierdzającego zapłatę jednostka dokona następującego zapisu:

- Wn konto 10 "Kasa" lub konto 13-0 "Rachunek bieżący",

- Ma konto 23-4 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami".

W pytaniu wskazano, że zaległe składki ZUS w części dotyczącej "byłych" pracowników stanowić będą koszt pracodawcy. W takim przypadku składki w tej części powinny zostać zaliczone do pozostałych kosztów operacyjnych na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o rachunkowości. Ich ujęcie w księgach rachunkowych będzie mogło przebiegać zapisem:

- Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",

- Ma konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne" (w analityce: Rozrachunki z ZUS).

Z kolei składki ZUS w części obciążającej pracodawcę ujmuje się w księgach rachunkowych w zależności od tego, jakiego okresu dotyczą. Jeżeli błąd w naliczeniu tych składek został popełniony w bieżącym roku, to kwotę przypisanych składek zalicza się do kosztów działalności operacyjnej. Zapis w księgach rachunkowych będzie następujący:

- Wn konto 40 "Koszty według rodzajów" (w analityce: Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia) lub konto zespołu 5,

- Ma konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne" (w analityce: Rozrachunki z ZUS).

Jeżeli natomiast przypisane składki ZUS dotyczą lat ubiegłych, to gdy w ocenie kierownika jednostki stanowią one kwotę nieistotną, mogą zostać zaliczone do pozostałych kosztów operacyjnych i ujęte zapisem: Wn konto 76-1, Ma konto 22.

Gdyby jednak zaległe składki ZUS dotyczące lat ubiegłych stanowiły wartość istotną, wówczas kwotę korekty spowodowanej usunięciem tego błędu należy odnieść na kapitał (fundusz) własny i wykazać jako "zysk (stratę) z lat ubiegłych" (art. 54 ust. 3 ustawy o rachunkowości). W księgach rachunkowych podlegają one ujęciu zapisem:

- Wn konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego",

- Ma konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne" (w analityce: Rozrachunki z ZUS).

www.PoradnikKsiegowego.pl - Plan kont:

 NOWOŚĆ! Baza przykładów ewidencji księgowej
zdarzeń gospodarczych
www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
Pomocniki Księgowego
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60