rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, rachunkowość budżetowa, rozliczenia międzyokresowe
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 76 (1430) z dnia 21.09.2017

Czy ujmować w księdze podatkowej karę umowną?

Kontrahent obciążył spółkę jawną karą umowną za zwłokę w usunięciu wad wykonanych usług budowlanych. Kwota kary została zapłacona przelewem z firmowego rachunku bankowego. Czy spółka może wartość zapłaconej kary umownej ująć w księdze podatkowej?

NIE. Kara umowna, którą obciążono podatnika w związku z nieterminowym usunięciem wad wykonanych usług budowlanych, nie może zostać ujęta w księdze podatkowej, gdyż nie stanowi kosztu uzyskania przychodów.

Ustawodawca w art. 23 ust. 1 ustawy o pdof (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.) określił katalog kosztów, które nie mogą być zaliczone do kosztów podatkowych. Na mocy art. 23 ust. 1 pkt 19 tej ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kar umownych i odszkodowań z tytułu:

  • wad dostarczonych towarów i wykonanych robót i usług,
     
  • zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad,
     
  • zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług.

Z powołanego przepisu wprost wynika, że kara umowna związana z nieterminowym usunięciem wad wykonanych usług (w tym np. usług budowlanych) została wyłączona z kosztów podatkowych. Nawet gdy zostanie ona przez podatnika zapłacona, nie może zostać uznana za koszt uzyskania przychodów. Z tego względu nie można wartości tej kary wpisywać do księgi podatkowej. W księdze w kolumnach przeznaczonych do ewidencjonowania kosztów ujmuje się bowiem tylko takie poniesione koszty, które mogą zostać uwzględnione w kosztach podatkowych.

www.PoradnikKsiegowego.pl - Podatkowa księga przychodów i rozchodów:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
Pomocniki Księgowego
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60