rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, rachunkowość budżetowa, rozliczenia międzyokresowe
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 68 (1422) z dnia 24.08.2017

Na jakiej podstawie ujmować w księdze podatkowej odpisy amortyzacyjne?

Dotychczas nie posiadałem składników majątku, które spełniałyby warunki do uznania ich za środki trwałe. W sierpniu 2017 r. zakupiłem samochód dostawczy, który wprowadzę do ewidencji środków trwałych. Na podstawie jakiego dokumentu powinienem ujmować w księdze podatkowej odpisy amortyzacyjne od tego pojazdu?

W gestii podatnika, który prowadzi księgę podatkową, leży wybór rozwiązania dotyczącego ewidencjonowania w księdze podatkowej odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Po pierwsze, odpisy te można ewidencjonować w księdze bezpośrednio na podstawie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. W takim przypadku nie ma konieczności tworzenia dodatkowego dokumentu księgowego, a kwotę odpisów amortyzacyjnych za dany miesiąc, która wynika z prowadzonej ewidencji, ujmuje się w kolumnie 13 "Pozostałe wydatki" pod datą ostatniego dnia tego miesiąca.

Po drugie, podatnik może zdecydować, że odpisy amortyzacyjne będzie wpisywał do księgi w oparciu o dowód księgowy, który spełnia warunki wskazane w § 12 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2017 r. poz. 728). Sporządza się go na podstawie danych wynikających z ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Powinien on zawierać m.in. datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres dokonania operacji gospodarczej, której dowód dotyczy, przedmiot operacji gospodarczej i jego wartość oraz podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji gospodarczych.

www.PoradnikKsiegowego.pl - Podatkowa księga przychodów i rozchodów:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
Pomocniki Księgowego
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60