rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, rachunkowość budżetowa, rozliczenia międzyokresowe
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 57 (1411) z dnia 17.07.2017

Ujęcie w księdze kosztów okresowych badań pracowników

Skierowaliśmy pracowników na okresowe badania lekarskie. W której kolumnie księgi podatkowej powinniśmy ująć wydatek z tego tytułu?

Koszty okresowych badań lekarskich pracowników ujmuje się w księdze podatkowej w kolumnie 13 "Pozostałe wydatki".

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie. Wynika to z art. 229 § 4 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.). Okresowe badania lekarskie przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy. Są one wykonywane na koszt pracodawcy (art. 229 § 3 i 6 K.p.).

Wydatki związane z przeprowadzeniem obowiązkowych badań lekarskich pracowników mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów w świetle definicji tych kosztów zawartej w art. 22 ust. 1 ustawy o pdof (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.). Pracodawca jest bowiem zobowiązany je ponieść. Są one więc racjonalne i gospodarczo uzasadnione, ponoszone w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Poza tym nie zostały wykluczone z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 23 ustawy o pdof.

Koszty związane z okresowymi badaniami lekarskimi pracowników podlegają wpisaniu do księgi podatkowej w kolumnie 13 "Pozostałe wydatki". W kolumnie tej ujmuje się bowiem pozostałe koszty, których nie ewidencjonuje się w kolumnach 10-12 księgi. Ujmuje się je zasadniczo w dacie ich poniesienia, tj. w dacie wystawienia faktury lub innego dowodu będącego podstawą ujęcia kosztu w księdze (por. art. 22 ust. 6b ustawy o pdof).

www.PoradnikKsiegowego.pl - Podatkowa księga przychodów i rozchodów:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
Pomocniki Księgowego
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60