rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, rachunkowość budżetowa, rozliczenia międzyokresowe
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 30 (1384) z dnia 13.04.2017

Moment wpisania do księgi przychodu ze sprzedaży

W dniu 31 marca 2017 r. wystawiłem kontrahentowi fakturę za sprzedaż towarów handlowych. Jako datę dokonania sprzedaży wpisałem dzień 28 marca 2017 r. (był to faktyczny dzień wydania towarów). Czy przychód z tej sprzedaży mogłem zaewidencjonować w księdze podatkowej pod datą wystawienia faktury?

NIE. Przychód ze sprzedaży towarów należało ująć w księdze podatkowej pod datą wydania tych towarów, tj. pod datą 28 marca br.

Przychodem z działalności gospodarczej są kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont (por. art. 14 ust. 1 ustawy o pdof - Dz. U z 2016 r. poz. 2032 ze zm.). Moment powstania przychodu z działalności gospodarczej został wskazany w art. 14 ust. 1c tej ustawy. Zgodnie z nim, za datę powstania przychodu uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności.

Oznacza to, że przychód ze sprzedaży towarów powstaje generalnie z chwilą wydania tych towarów. Jednak przy ustalaniu daty powstania tego przychodu trzeba również wziąć pod uwagę, czy przed dniem wydania tych towarów nie została wystawiona faktura (lub otrzymana należność). Wówczas bowiem przychód powstałby w dniu wystawienia faktury (lub uregulowania należności).

Czytelnik wydał towar w dniu 28 marca 2017 r., natomiast fakturę dokumentującą sprzedaż wystawił w dniu 31 marca br. Zakładając, że kontrahent nie uregulował wcześniej należności, przychód ze sprzedaży tych towarów powstał w dniu ich wydania. Czytelnik powinien był go wpisać do księgi w kolumnie 7 "Wartość sprzedanych towarów i usług" pod datą 28 marca 2017 r.

www.PoradnikKsiegowego.pl - Podatkowa księga przychodów i rozchodów:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
Pomocniki Księgowego
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60