rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, rachunkowość budżetowa, rozliczenia międzyokresowe
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 103 (1353) z dnia 27.12.2016

Jak ewidencjonować w księdze podatkowej zakup materiałów biurowych?

Jesteśmy jednostką produkcyjną. Nabywane materiały podstawowe i pomocnicze zużywane w procesie produkcji wpisujemy do księgi podatkowej w kolumnie 10. Czy zakupione materiały biurowe, takie jak papier do ksero, teczki, segregatory, długopisy i ołówki, które zostaną zużyte w bieżącej działalności administracyjnej, ujmować w księdze w kolumnie 10, czy w kolumnie 13?

Wydatki, jakie podatnicy ponoszą w związku z zakupem do firmy materiałów biurowych, powinny być ujmowane w księdze podatkowej w kolumnie 13 "Pozostałe wydatki".

Do księgi podatkowej w kolumnie 10 "Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu" wpisuje się wydatki związane z zakupem materiałów oraz towarów handlowych. Wynika to z pkt 10 objaśnień zawartych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1037 ze zm.). Definicja materiałów została określona w § 3 pkt 1 lit. b)-c) rozporządzenia. W świetle tego przepisu:

a) materiałami (surowcami) podstawowymi są materiały, które w procesie produkcji lub przy świadczeniu usług stają się główną substancją gotowego wyrobu; zalicza się do nich również materiały stanowiące część składową (montażową) wyrobu lub ściśle z wyrobem złączone (np. opakowania - puszki, butelki) oraz opakowania wysyłkowe wielokrotnego użytku (np. transportery, palety), jeżeli opakowania te nie są środkami trwałymi,

b) materiałami pomocniczymi są materiały niebędące materiałami podstawowymi, które są zużywane w związku z działalnością gospodarczą i bezpośrednio oddają wyrobowi swoje właściwości.

Materiały biurowe, o których mowa w pytaniu, nie spełniają definicji ani materiałów podstawowych, ani materiałów pomocniczych. Pomimo że zostały zakupione przez podatnika prowadzącego działalność produkcyjną, nie będą przez niego wykorzystywane w procesie produkcji i nie staną się główną substancją produkowanych wyrobów gotowych. Zostaną natomiast zużyte w bieżącej działalności administracyjnej.

Zakupionych materiałów biurowych nie można również uznać za towary handlowe, gdyż nie będą one odsprzedawane kontrahentom (§ 3 pkt 1 lit. a rozporządzenia). W związku z tym nie ewidencjonuje się ich wartości w kolumnie 10 księgi podatkowej. Wartość tych materiałów trzeba natomiast ująć w księdze w kolumnie 13 "Pozostałe wydatki". Kolumna ta służy bowiem do wpisywania pozostałych kosztów, których nie ewidencjonuje się w kolumnach 10-12, z wyjątkiem tych kosztów, które na podstawie art. 23 ustawy o pdof (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032) nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

Przykład

Podatnik zajmujący się produkcją soków owocowych w dniu 9 grudnia 2016 r. zakupił w hurtowni 1.000 szt. butelek o łącznej wartości w cenie zakupu 1.150 zł oraz papier do ksero i segregatory o wartości w cenie zakupu 380 zł. Zakup ten potwierdzono fakturą wystawioną w tym samym dniu.

Zakupione butelki zakwalifikowano do materiałów podstawowych. Natomiast papier do ksero i segregatory do materiałów biurowych, które zostaną zużyte w bieżącej działalności administracyjnej.

W księdze podatkowej za grudzień podatnik dokonał następujących wpisów:

a) w kolumnie 2 "Data zdarzenia gospodarczego" - 9.12.2016 r.,
b) w kolumnie 10 "Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu" - 1.150 zł,
c) w kolumnie 13 "Pozostałe wydatki" - 380 zł.

www.PoradnikKsiegowego.pl - Podatkowa księga przychodów i rozchodów:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
Pomocniki Księgowego
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60