rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, rachunkowość budżetowa, rozliczenia międzyokresowe
lupa
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (430) z dnia 20.11.2016

Czy kaucja zapłacona za opakowania zwrotne podlega ujęciu w podatkowej księdze?

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej zapłaciłem kaucję za opakowania zwrotne. Czy wydatek ten stanowi koszt uzyskania przychodów i powinienem go wykazać w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?

Wydatku z tytułu zapłaty kaucji za opakowania zwrotne nie uwzględnia się w kosztach uzyskania przychodów. Można go jednak wykazać w kolumnie 17 podatkowej księgi.

W myśl art. 22 ust. 1 updof, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów bądź zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów i które nie zostały wymienione w art. 23 updof, tj. w katalogu kosztów niestanowiących kosztów podatkowych. Przy czym kosztami uzyskania przychodów mogą być wyłącznie wydatki o charakterze definitywnym.

Opakowania zwrotne są własnością dostawcy, a kaucja za nie stanowi u niego zabezpieczenie finansowe przed ich ewentualną utratą. Zapłata przez podatnika kaucji na rzecz dostawcy następuje w wyniku otrzymania opakowań zwrotnych, natomiast po oddaniu dostawcy tych opakowań podatnik otrzymuje zwrot uprzednio wpłaconej kaucji. Uiszczenie kaucji nie jest więc wydatkiem definitywnym. Zwrotny charakter kaucji przesądza o tym, że jej kwota nie może być przez Czytelnika uwzględniona w kosztach uzyskania przychodów.

Kwoty kaucji uiszczonej za opakowania zwrotne nie ujmuje się w podatkowej księdze w kolumnach przeznaczonych do ewidencjonowania kosztów uzyskania przychodów, tj. w kolumnach od 10 do 16. Można ją natomiast wykazać w kolumnie 17 "Uwagi" przeznaczonej do wpisywania uwag co do treści zapisów w kolumnach 2-16. Jak bowiem wynika z ust. 18 objaśnień do podatkowej księgi, zawartych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1037 ze zm.), kolumna ta może być także wykorzystywana m.in. do wpisywania obrotu opakowaniami zwrotnymi.

www.PoradnikKsiegowego.pl - Podatkowa księga przychodów i rozchodów:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
Pomocniki Księgowego
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60