rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, rachunkowość budżetowa, rozliczenia międzyokresowe
lupa
Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 77 (1327) z dnia 26.09.2016

Nieodliczony VAT od paliwa w księdze podatkowej

W sierpniu 2016 r. zakupiliśmy samochód osobowy, który od września br. jest wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej. Stanowi on nasz środek trwały. We wrześniu 2016 r. ponieśliśmy pierwsze wydatki na zakup paliwa do tego pojazdu. Z uwagi na to, że nie prowadzimy szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdu dla celów VAT, z faktur zakupu możemy odliczyć tylko 50% VAT naliczonego. Jak w takim przypadku ujmować w księdze kwotę VAT niepodlegającą odliczeniu?

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z pojazdami samochodowymi o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony zostało ograniczone w myśl przepisów ustawy o VAT (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.). W art. 86a ust. 1 pkt 1 tej ustawy uregulowano, iż w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego stanowi 50% kwoty podatku wynikającej m.in. z faktury otrzymanej przez podatnika. Do wydatków tych, na mocy art. 86a ust. 2 ustawy o VAT, zalicza się m.in. wydatki dotyczące nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów.

Pełne odliczenie VAT przysługuje natomiast w stosunku do wydatków związanych z pojazdami (w tym samochodami osobowymi), które są wykorzystywane przez podatników wyłącznie do działalności gospodarczej. Podatnik może z tego prawa skorzystać, jeśli m.in. prowadzi szczegółową ewidencję przebiegu pojazdu (z wyjątkami, które pomijamy).

Z pytania wynika, że podatnik nie prowadzi dla celów VAT ewidencji przebiegu pojazdu. Z tego względu z faktury zakupu dokumentującej nabycie paliwa do samochodu osobowego przysługuje mu prawo odliczenia tylko 50% kwoty podatku naliczonego figurującego na fakturze.

Kwota VAT naliczonego od zakupionego paliwa, która nie podlega odliczeniu, może zostać przez Czytelnika odniesiona do kosztów uzyskania przychodów. Zasadniczo VAT nie stanowi kosztu podatkowego, jednak w oparciu o art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. a) ustawy o pdof (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), podatek VAT naliczony w tej części, w której zgodnie z przepisami ustawy o VAT podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy VAT, jest kosztem uzyskania przychodów - o ile nie powiększa on wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.

VAT niepodlegający odliczeniu zwiększa wartość zakupionego paliwa. W księdze podatkowej kwoty VAT w części niepodlegającej odliczeniu nie wpisuje się zatem odrębnie, lecz łącznie z wartością netto nabytego paliwa. W sytuacji przedstawionej w pytaniu podatnik powinien więc ująć w księdze podatkowej w kolumnie 13 "Pozostałe wydatki" koszt paliwa do samochodu osobowego w kwocie netto powiększonej o niepodlegający odliczeniu VAT. Wpisu należy dokonać pod datą wystawienia faktury zakupu.

Przykład

W dniu 15 września 2016 r. podatnik zakupił paliwo do samochodu osobowego stanowiącego środek trwały. Z faktury wystawionej w tym samym dniu dokumentującej zakup wynikało, że wartość netto paliwa wynosiła 239,65 zł plus VAT naliczony 55,12 zł.

Z uwagi na to, że dla celów VAT nie jest prowadzona szczegółowa ewidencja przebiegu pojazdu, podatnik odliczył z faktury zakupu 50% VAT naliczonego, czyli kwotę 27,56 zł (tj. 55,12 zł × 50%). Kosztem podatkowym jest zatem wartość paliwa w kwocie 267,21 zł (tj. 239,65 zł + 27,56 zł).

Zapisy w księdze podatkowej

Podatnik dokonał w księdze za wrzesień 2016 r. wpisów:

- w kolumnie 2 "Data zdarzenia gospodarczego" - 15.09.2016 r.,
- w kolumnie 13 "Pozostałe wydatki" - 267,21 zł.

www.PoradnikKsiegowego.pl - Podatkowa księga przychodów i rozchodów:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
Pomocniki Księgowego
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60