rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, rachunkowość budżetowa, rozliczenia międzyokresowe
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 74 (1428) z dnia 14.09.2017

Podjęcie decyzji w sprawie uproszczonego sprawozdania finansowego

Jesteśmy spółką z o.o. Spełniamy warunki do uznania nas za jednostkę mikro i w związku z tym chcemy sporządzać uproszczone sprawozdanie finansowe. Jaki organ powinien podjąć decyzję w tym zakresie - zarząd czy zgromadzenie wspólników? (pytanie z dyskusji na www.forum.gofin.pl nr 1112106)

Decyzja w sprawie przyjęcia uproszczeń w sporządzaniu sprawozdań finansowych przez jednostkę mikro powinna zostać podjęta przez organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe. W przypadku spółki z o.o. organem tym jest zwyczajne zgromadzenie wspólników.

Aby dany podmiot mógł przyjąć status jednostki mikro, powinien spełnić warunki określone w art. 3 ust. 1a ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.). Na mocy tego przepisu jednostka może zostać uznana za mikro, m.in. gdy w roku obrotowym, za który sporządza sprawozdanie finansowe oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, nie przekroczyła co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

1) 1.500.000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,

2) 3.000.000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,

3) 10 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.

Dodatkowym warunkiem poza już wymienionymi, jest podjęcie przez organ zatwierdzający jednostki formalnej decyzji w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego określonego dla podmiotów mikro. Obowiązek ten został ustanowiony we wspomnianym art. 3 ust. 1a ustawy o rachunkowości. Wynika z niego, że decyzja o przyjęciu statusu jednostki mikro leży w gestii organu zatwierdzającego. Oznacza to, że w sytuacji przedstawionej w pytaniu to zwyczajne zgromadzenie wspólników spółki z o.o. musi podjąć w tym zakresie uchwałę. Nie może tego uczynić zarząd, czyli kierownictwo spółki.

Warto zaznaczyć, że sprawozdanie finansowe jednostki mikro sporządzane jest w takim samym terminie jak pozostałych jednostek, czyli nie później niż 3 miesiące od dnia bilansowego (por. art. 52 ust. 1 ustawy o rachunkowości). Z przepisów nie wynika, w jakim terminie należy zdecydować o przygotowaniu uproszczonego sprawozdania finansowego dla jednostek mikro. Przyjmuje się, że decyzja organu zatwierdzającego o przyjęciu statusu jednostki mikro i sporządzeniu uproszczonego sprawozdania finansowego (zawartego w załączniku nr 4 do ustawy o rachunkowości) powinna zostać podjęta w terminie umożliwiającym sporządzenie takiego sprawozdania.


Decyzja w sprawie uproszczeń w sprawozdawczości finansowej jednostek mikro należy do organu zatwierdzającego, a nie kierownika jednostki.

www.PoradnikKsiegowego.pl - Sprawozdanie finansowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
Pomocniki Księgowego
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60