rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, rachunkowość budżetowa, rozliczenia międzyokresowe
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 6 (1463) z dnia 18.01.2018

Elementy sprawozdania finansowego osoby fizycznej

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Moje sprawozdanie finansowe za 2017 r. podlega obowiązkowemu badaniu przez firmę audytorską. Z jakich elementów powinno składać się to sprawozdanie, jeśli będę je przygotowywał zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości?

Sprawozdanie finansowe jednostki - niezależnie od jej wielkości - powinno składać się z elementów określonych w art. 45 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Zalicza się do nich bilans, rachunek zysków i strat (sporządzany w wariancie porównawczym lub kalkulacyjnym) oraz informację dodatkową - obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

W sytuacji gdy roczne sprawozdanie finansowe należy poddać obowiązkowo (tj. w trybie art. 64 ust. 1 ustawy) badaniu przez firmę audytorską, wówczas obejmuje ono dwa dodatkowe elementy - zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych (art. 45 ust. 3 ustawy).

Skoro Czytelnik prowadzący działalność jako osoba fizyczna jest zobligowany poddać sprawozdanie finansowe za 2017 r. badaniu, to przygotowując je według wzoru zawartego w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości, powinien zawrzeć w nim wszystkie wymienione elementy.

Warto zaznaczyć, że gdyby Czytelnik spełnił kryteria do uznania go za jednostkę małą (wskazane w art. 3 ust. 1c lub 1d ustawy) i jego organ zatwierdzający podjąłby decyzję o sporządzaniu sprawozdania finansowego zgodnie z uproszczeniami przewidzianymi dla takich jednostek, to sprawozdanie mógłby przygotowywać według wzoru określonego w załączniku nr 5 do ustawy. W takim przypadku miałby również prawo na podstawie art. 48a ust. 4 i art. 48b ust. 5 ustawy odstąpić od opracowywania zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych.

www.PoradnikKsiegowego.pl - Sprawozdanie finansowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
Pomocniki Księgowego
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60