rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, rachunkowość budżetowa, rozliczenia międzyokresowe
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (459) z dnia 1.02.2018

Podpisywanie sprawozdania finansowego w przypadku zmiany głównego księgowego

Czy osoba, która objęła stanowisko głównego księgowego 1 stycznia 2018 r., może nie podpisać się pod sprawozdaniem finansowym za 2017 r.? Czy możliwe jest, aby sprawozdanie to podpisał tylko kierownik jednostki?

Z przepisów art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości wynika, iż sprawozdanie finansowe podpisuje - podając zarazem datę podpisu - osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - wszyscy członkowie tego organu. Sprawozdanie finansowe mają przy tym obowiązek podpisać osoby, które pełnią te funkcje na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego. Jeśli zatem w pytającej jednostce od 1 stycznia 2018 r. dokonano zmiany głównego księgowego, to sprawozdanie za 2017 r., które sporządzane jest w 2018 r., powinien podpisać - obok kierownika jednostki - nowy główny księgowy.

W wyjątkowych przypadkach ustawa dopuszcza możliwość odmowy podpisania sprawozdania finansowego przez ww. osoby (zobowiązane do jego podpisu), przy czym odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego.

Jeśli nowy główny księgowy ma uzasadnione podejrzenie, że sprawozdanie finansowe za 2017 r. nie przedstawia prawdziwych i rzetelnych informacji (gdyż np. nie jest w stanie dokonać weryfikacji transakcji przeprowadzonych przed objęciem przez niego stanowiska), może odmówić złożenia podpisu na tym sprawozdaniu odpowiednio pisemnie uzasadniając swoją decyzję. W takiej sytuacji sprawozdanie to zostanie podpisane jedynie przez kierownika jednostki.

www.PoradnikKsiegowego.pl - Sprawozdanie finansowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
Pomocniki Księgowego
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60