rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, rachunkowość budżetowa, rozliczenia międzyokresowe
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 62 (1416) z dnia 3.08.2017

Niezatwierdzenie sprawozdania finansowego a złożenie go do urzędu skarbowego

W spółce z o.o. nie zatwierdzono do tej pory sprawozdania finansowego za 2016 r. Z tego względu w dniu 14 lipca 2017 r. złożono je do KRS (jako sprawozdanie niezatwierdzone). Czy istnieje także obowiązek przekazania takiego niezatwierdzonego sprawozdania do urzędu skarbowego?

NIE. W sytuacji gdy jednostka jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, to nie ma obowiązku składać do urzędu skarbowego niezatwierdzonego sprawozdania finansowego.

art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości wynika, że roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego. Oznacza to, że w podmiotach, które jako rok obrotowy wybrały rok kalendarzowy, sprawozdanie finansowe za 2016 r. należało zatwierdzić najpóźniej do dnia 30 czerwca 2017 r.

Po zatwierdzeniu tego sprawozdania podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mają obowiązek przekazać je do urzędu skarbowego. Sprawozdanie to łącznie z dokumentami wymienionymi w art. 27 ust. 2 ustawy o pdop (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm.) należy złożyć w urzędzie skarbowym w terminie 10 dni od daty jego zatwierdzenia. Ani przepisy ustawy o pdop, ani ustawy o rachunkowości nie zawierają przepisu, który nakazywałby składanie do urzędu skarbowego niezatwierdzonych sprawozdań finansowych. Oznacza to, że dopiero gdy sprawozdanie finansowe zostanie zatwierdzone - terminowo bądź po ustawowym terminie - to powinno się je złożyć w urzędzie skarbowym.

Trzeba jednak zwrócić uwagę, że inaczej jest ze składaniem sprawozdań finansowych do KRS. Z art. 69 ust. 2 ustawy o rachunkowości wynika bowiem, że w podmiocie, który sprawozdania finansowego nie zatwierdził terminowo, występuje obowiązek dwukrotnego złożenia rocznego sprawozdania finansowego we właściwym rejestrze sądowym. Po raz pierwszy składa się je do KRS jako sprawozdanie niezatwierdzone (wraz z dodatkowymi dokumentami) w ciągu 15 dni po terminie, w którym powinno było zostać zatwierdzone. W jednostkach, których rok obrotowy jest równy kalendarzowemu, obowiązek ten należało wypełnić najpóźniej do 15 lipca 2017 r. Drugi raz składa się je już jako sprawozdanie zatwierdzone w terminie 15 dni po jego faktycznym zatwierdzeniu.

Przykład

W spółce z o.o., która jako rok obrotowy wybrała rok kalendarzowy, sprawozdanie finansowe za 2016 r. nie zostało zatwierdzone terminowo, tj. do 30 czerwca 2017 r.

Załóżmy, że zgromadzenie wspólników zatwierdzi je w dniu 7 sierpnia 2017 r. Sprawozdanie to należało zatem łącznie z dokumentami wskazanymi w art. 69 ust. 1 ustawy złożyć do KRS w terminie do 15 lipca 2017 r. - jako sprawozdanie niezatwierdzone. Powtórnie sprawozdanie to, jako zatwierdzone, wraz z wymaganymi dokumentami podlega przekazaniu do KRS w terminie 15 dni od zatwierdzenia, czyli najpóźniej do dnia 22 sierpnia 2017 r.

Z kolei do urzędu skarbowego sprawozdanie to należy złożyć tylko jeden raz - w terminie 10 dni od dnia zatwierdzenia, czyli najpóźniej do 17 sierpnia 2017 r.

www.PoradnikKsiegowego.pl - Sprawozdanie finansowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
Pomocniki Księgowego
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60