rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, rachunkowość budżetowa, rozliczenia międzyokresowe
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 40 (1394) z dnia 18.05.2017

Sprawozdanie finansowe stowarzyszenia

Po zmianie przepisów o rachunkowości zmianie uległy wzory sprawozdań dla stowarzyszeń. Czy stowarzyszenie, bez względu na wielkość zatrudnienia, przychodów, sumy bilansowej oraz fakt prowadzenia czy nieprowadzenia działalności gospodarczej, sporządza od 2017 r. sprawozdanie finansowe wyłącznie według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości?

Wzór sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2017 r. właściwy dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.), z wyjątkiem spółek kapitałowych, oraz dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 tej ustawy, zawiera załącznik nr 6 do ustawy o rachunkowości. W grupie tej mieszczą się organizacje pozarządowe, takie jak stowarzyszenia - i to zarówno te, które prowadzą wyłącznie działalność statutową, jak i te, które obok działalności statutowej prowadzą działalność gospodarczą. Potwierdza to wzór rachunku zysków i strat zamieszczony w załączniku nr 6 do ustawy, w którym mamy odrębne pozycje do wykazywania przychodów i kosztów działalności statutowej i odrębne do prezentacji przychodów i kosztów działalności gospodarczej.

Stowarzyszenia mają więc ustalony wzór sprawozdania finansowego w załączniku nr 6 do ustawy, natomiast w sytuacji, gdy nie chcą korzystać z tego wzoru, mogą je przygotować według załącznika nr 1. Wynika to z art. 46 ust. 6, art. 47 ust. 5 oraz art. 48 ust. 6 ustawy o rachunkowości. Stowarzyszenia nie mogą jednak sporządzić sprawozdania finansowego według załącznika nr 4 (dla jednostek mikro) lub 5 (dla jednostek małych), co wynika bezpośrednio z art. 3 ust. 1e pkt 8 ustawy o rachunkowości. Dotyczy to zarówno tych, które wykonują tylko działalność statutową, jak i prowadzących też działalność gospodarczą.

www.PoradnikKsiegowego.pl - Sprawozdanie finansowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
Pomocniki Księgowego
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60