rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, rachunkowość budżetowa, rozliczenia międzyokresowe
lupa
Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 102 (1352) z dnia 22.12.2016

Kiedy wystąpi obowiązek badania sprawozdania finansowego?

Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą (księgi rachunkowe). Dotychczas jej sprawozdania finansowe nie podlegały badaniu. Obecnie osoba ta będzie również wspólnikiem spółki z o.o. Czy oznacza to, że zarówno sprawozdanie finansowe spółki z o.o., jak i sprawozdanie sporządzone w jednoosobowej działalności gospodarczej będą podlegały badaniu przez biegłego rewidenta? (pytanie nr 1051609)

Kiedy wystąpi obowiązek badania sprawozdania finansowego?
rys. Kiedy wystąpi obowiązek badania sprawozdania finansowego?

NIE. Obowiązek poddania sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta jest niezależny w każdym podmiocie prowadzącym działalność gospodarczą i sporządzającym to sprawozdanie. Dodatkowo w przypadku spółki z o.o. i jednoosobowej działalności gospodarczej trzeba spełnić odpowiednie warunki, aby obowiązek ten wystąpił.

Jednostki zobowiązane do badania przez biegłego rewidenta rocznego sprawozdania finansowego zostały wskazane w art. 64 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047). Wśród podmiotów tych można wyróżnić jednostki zobowiązane do przeprowadzania takiego badania:

1) co roku, niezależnie od sumy aktywów, wartości przychodów, czy średniorocznego zatrudnienia,

2) po spełnieniu warunków określonych w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości - dotyczy to m.in. spółek z o.o. i przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.


Ujednolicone przepisy prawne dostępne są w serwisie www.przepisy.gofin.pl.


W przypadku tej drugiej grupy podmiotów obowiązkowemu badaniu przez uprawniony do tego podmiot podlegają ich roczne sprawozdania finansowe, o ile kontynuują one działalność, a w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:

a) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,

b) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2.500.000 euro,

c) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5.000.000 euro.

Wielkości te przelicza się na złote po kursie średnim NBP ogłoszonym na dzień bilansowy.

Każdy podmiot prowadzący księgi rachunkowe i sporządzający sprawozdanie finansowe ustala we własnym zakresie wymienione wielkości w zakresie zatrudnienia, sumy aktywów bilansu i wartości netto przychodów. Jeśli przynajmniej dwa z tych warunków zostaną w danym roku spełnione, to sprawozdanie finansowe za rok następny podlega obowiązkowemu badaniu.

W sytuacji opisanej w pytaniu zarówno przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, jak i spółka z o.o. muszą oddzielnie ustalić obowiązek badania sprawozdania finansowego. Nie ma przy tym znaczenia, że właściciel działalności jednoosobowej jest jednocześnie wspólnikiem spółki z o.o. Wystąpienie obowiązku badania w jednym z tych podmiotów nie powoduje automatycznie, że ten drugi powinien poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez uprawniony do tego podmiot.

www.PoradnikKsiegowego.pl - Sprawozdanie finansowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
Pomocniki Księgowego
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60