rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, rachunkowość budżetowa, rozliczenia międzyokresowe
lupa
Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (429) z dnia 1.11.2016

Przychód z tytułu kar umownych a obowiązek badania sprawozdania finansowego

W związku z nieterminowym wykonaniem usługi nałożyliśmy na kontrahenta karę umowną. Czy przychód z tego tytułu powinniśmy uwzględnić ustalając obowiązek badania sprawozdania finansowego?

Przychodów z tytułu otrzymanych kar umownych, kwalifikowanych w księgach rachunkowych do pozostałych przychodów operacyjnych, nie uwzględnia się przy określaniu wielkości przychodów, jako jednego z warunków do ustalenia obowiązku badania sprawozdania finansowego.

Jak wynika z art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości, obowiązkowemu badaniu podlegają roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność pozostałych jednostek, w tym spółek z o.o., jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, spółek cywilnych, przedsiębiorstw osób fizycznych itp., które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:

a) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,

b) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2.500.000 euro,

c) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5.000.000 euro.

Do wyliczenia kwoty przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych, o której mowa w art. 64 ust. 1 pkt 4 lit. c) ww. ustawy, jednostka prowadząca księgi rachunkowe bierze pod uwagę: przychody netto ze sprzedaży towarów, przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług), przychody netto z operacji finansowych. Przy ustalaniu tej kwoty nie uwzględnia się przychodów ze sprzedaży materiałów oraz pozostałych przychodów operacyjnych.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. c) ustawy o rachunkowości, koszty i przychody związane z odszkodowaniami i karami zalicza się do pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych. Oznacza to, że przychodów dotyczących otrzymanych kar umownych nie należy brać pod uwagę przy określaniu wielkości przychodów decydujących o obowiązku badania sprawozdania finansowego.

www.PoradnikKsiegowego.pl - Sprawozdanie finansowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
Pomocniki Księgowego
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60