rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, rachunkowość budżetowa, rozliczenia międzyokresowe
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 (744) z dnia 1.09.2011

Kto podpisuje sprawozdanie finansowe?

Jako spółka z o.o. otrzymaliśmy informację z KRS o odrzuceniu wniosku dotyczącego złożenia przez nas sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności do KRS, z uwagi na fakt podpisania wymaganych załączników (sprawozdania finansowego) jednoosobowo przez prezesa zarządu naszej spółki. Prezes ma zgodnie z aktem notarialnym prawo jednoosobowego reprezentowania i składania oświadczeń w imieniu spółki. Podano nam, że nasze postępowanie jest niezgodne z ustawą o rachunkowości. W związku z powyższym proszę o wskazanie, czy ustawa o rachunkowości zawiera warunek podpisywania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności przez wszystkich członków zarządu spółki? Nasze sprawozdanie finansowe nie podlega obligatoryjnemu badaniu przez biegłego rewidenta.

Ustawa o rachunkowości w art. 52 ust. 2 stanowi, iż sprawozdanie finansowe podpisuje, podając zarazem datę podpisu, osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownik jednostki (tj. członek zarządu lub innego organu zarządzającego, a jeżeli organ jest wieloosobowy to wszyscy członkowie tego organu, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez jednostkę - art. 3 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy). W przypadku spółki z o.o. kierownikiem jednostki jest cały zarząd. Jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wówczas sprawozdanie finansowe podpisują wszyscy członkowie tego organu. Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego. Z kolei, na mocy art. 52 ust. 3 ustawy o rachunkowości, powyżej przedstawione postanowienia w zakresie podpisywania mają zastosowanie także do sprawozdania z działalności jednostki, które w przypadku spółki z o.o. powinien sporządzić zarząd. Jednakże sprawozdania z działalności nie podpisuje osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, jeżeli nie jest członkiem zarządu.

www.PoradnikKsiegowego.pl - Sprawozdanie finansowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
Pomocniki Księgowego
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60