rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, rachunkowość budżetowa, rozliczenia międzyokresowe
lupa
20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin zmiany formy opodatkowania na 2017 r. przez podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z kwartalnego ryczałtu ewidencjonowanego20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z ustalania przychodu z wpłat na poczet dostaw towarów i usług20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia PIT-6 na 2017 r.20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru na 2017 r. podatku liniowego przez podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej23 stycznia 2017 r. (poniedziałek) mija ostateczny termin zawiadomienia o zaprowadzeniu podatkowej księgiLimit przychodów za 2016 r. uprawniający do ryczałtu ewidencjonowanego w 2017 r. wynosi 1.074.400 zł (czytaj)
Zamknij
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 (744) z dnia 1.09.2011

Kto podpisuje sprawozdanie finansowe?

Jako spółka z o.o. otrzymaliśmy informację z KRS o odrzuceniu wniosku dotyczącego złożenia przez nas sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności do KRS, z uwagi na fakt podpisania wymaganych załączników (sprawozdania finansowego) jednoosobowo przez prezesa zarządu naszej spółki. Prezes ma zgodnie z aktem notarialnym prawo jednoosobowego reprezentowania i składania oświadczeń w imieniu spółki. Podano nam, że nasze postępowanie jest niezgodne z ustawą o rachunkowości. W związku z powyższym proszę o wskazanie, czy ustawa o rachunkowości zawiera warunek podpisywania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności przez wszystkich członków zarządu spółki? Nasze sprawozdanie finansowe nie podlega obligatoryjnemu badaniu przez biegłego rewidenta.

Ustawa o rachunkowości w art. 52 ust. 2 stanowi, iż sprawozdanie finansowe podpisuje, podając zarazem datę podpisu, osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownik jednostki (tj. członek zarządu lub innego organu zarządzającego, a jeżeli organ jest wieloosobowy to wszyscy członkowie tego organu, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez jednostkę - art. 3 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy). W przypadku spółki z o.o. kierownikiem jednostki jest cały zarząd. Jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wówczas sprawozdanie finansowe podpisują wszyscy członkowie tego organu. Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego. Z kolei, na mocy art. 52 ust. 3 ustawy o rachunkowości, powyżej przedstawione postanowienia w zakresie podpisywania mają zastosowanie także do sprawozdania z działalności jednostki, które w przypadku spółki z o.o. powinien sporządzić zarząd. Jednakże sprawozdania z działalności nie podpisuje osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, jeżeli nie jest członkiem zarządu.

www.PoradnikKsiegowego.pl - Sprawozdanie finansowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Promocje w prenumeracie na 2017 rok - www.sklep.gofin.pl
PIT 2016 - DARMOWY PROGRAM - POBIERZ
Pomocniki Księgowego
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego

Terminarz

styczeń 2017
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
24
26
27
28
29
30
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60