rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, rachunkowość budżetowa, rozliczenia międzyokresowe, MSR
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (465) z dnia 1.05.2018

Opłata stała za usługi wodne w księgach zakładu budżetowego

Samorządowy zakład budżetowy otrzymał informację roczną o wysokości opłaty stałej za usługi wodne na rok 2018, płatnej kwartalnie. Opłatę należy przekazywać na rachunek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Jak powinna wyglądać ewidencja księgowa takiej opłaty?

Na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 ze zm.) - która weszła w życie zasadniczo z dniem 1 stycznia 2018 r. - zostało utworzone Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zwane dalej Wodami Polskimi. Z art. 526 tej ustawy wynika, że z dniem wejścia w życie ustawy Wody Polskie wykonują zadania dotychczasowego Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, dotychczasowych dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz marszałków województw związane z utrzymaniem wód oraz pozostałego mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną, a także inwestycjami w gospodarce wodnej. Jednocześnie należności, zobowiązania, prawa i obowiązki Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej będącego państwową jednostką budżetową oraz regionalnych zarządów gospodarki wodnej będących państwowymi jednostkami budżetowymi stają się odpowiednio należnościami, zobowiązaniami, prawami i obowiązkami Wód Polskich (por. art. 527 ww. ustawy).

Za usługi wodne uiszcza się opłaty, co zasadniczo wynika z działu VI "Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa" rozdziału 5 "Instrumenty ekonomiczne w gospodarowaniu wodami". Składają się one (w zależności od przyczyny ich wnoszenia) z tzw. opłaty stałej i zmiennej. Zasady ustalania i ponoszenia opłat stałych za usługi wodne regulują przepisy art. 271 Prawa wodnego. Wysokość opłaty stałej za usługi wodne ustalana jest przez Wody Polskie i przekazywana podmiotom zobowiązanym do ponoszenia ww. opłat w formie informacji rocznej, zawierającej także sposób ich obliczenia. Podmiot obowiązany do ponoszenia opłat za usługi wodne wnosi opłatę stałą na rachunek bankowy Wód Polskich w czterech równych ratach kwartalnych nie później niż do końca miesiąca następującego po upływie każdego kwartału.

www
Więcej na temat rachunkowości
w samorządowych zakładach budżetowych
można przeczytać
w serwisie www.serwisbudzetowy.pl

Opłaty za usługi wodne wskazane jest ujmować w księgach rachunkowych zgodnie z zasadą memoriału, a więc w księgach tego roku obrotowego, którego opłaty te dotyczą, bez względu na termin ich zapłaty. W księgach samorządowego zakładu budżetowego odnosi się je w ciężar kosztów działalności operacyjnej, zapisem:
      - Wn konto 403 "Podatki i opłaty" lub konto zespołu 5,
      - Ma konto 229 "Pozostałe rozrachunki publicznoprawne".

Należy przy tym podkreślić, iż opłata stała za usługi wodne ustalana jest z góry za cały rok. Oznacza to, że w odniesieniu do tej opłaty będzie mieć zastosowanie art. 39 ustawy o rachunkowości, mówiący o tym, że w odniesieniu do kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych jednostki dokonują czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Jeśli kwota opłaty stałej za usługi wodne jest w ocenie jednostki istotna, to wskazane jest rozliczać ją przez konto 640 "Rozliczenia międzyokresowe kosztów", odpisując w koszty - stosownie do upływu czasu - część dotyczącą danego okresu sprawozdawczego (miesiąca), tj. 1/12 kwoty tej opłaty. Natomiast w sytuacji gdy kwota takiej opłaty w ocenie jednostki nie jest istotna, to znaczy nie ma istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki, to jednostka może odnieść całą jej kwotę bezpośrednio w koszty.

Z kolei wpłatę opłaty za usługi wodne na rachunek Wód Polskich ewidencjonuje się w księgach samorządowego zakładu budżetowego, zapisem:

      - Wn konto 229 "Pozostałe rozrachunki publicznoprawne",
      - Ma konto 131 "Rachunek bieżący samorządowych zakładów budżetowych".


Czy opłatę stałą za usługi wodne, wnoszoną na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, samorządowy zakład budżetowy może klasyfikować w paragrafie 451?

Jeśli chodzi o właściwą klasyfikację budżetową wydatku na opłaty stałe za usługi wodne wnoszone na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, to należy dokonać oceny tej problematyki przez pryzmat rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.). Zaproponowany przez jednostkę w pytaniu paragraf 451, który w cytowanym wyżej rozporządzeniu jest oznaczony jako "Opłaty na rzecz budżetu państwa", nie wydaje się jednak w przedstawionej sytuacji prawidłowy.

Opłatę stałą za usługi wodne, wnoszoną na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, samorządowy zakład budżetowy powinien - naszym zdaniem - ująć w paragrafie 443 "Różne opłaty i składki" (a nie w paragrafie 451).

Podkreślamy przy tym, iż w żadnym z paragrafów nie wymieniono wprost wydatków, o których mowa w pytaniu. Stanowiska poszczególnych izb obrachunkowych mogą być w tej kwestii zróżnicowane. Odnośnie sposobu klasyfikacji tych wydatków wskazane jest więc pozyskanie stanowiska właściwej miejscowo regionalnej izby obrachunkowej. Regionalne izby obrachunkowe mają bowiem ustawowy obowiązek udzielania wyjaśnień na wystąpienia podmiotów wymienionych w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych. Do kręgu tych podmiotów zaliczyć zaś można m.in. samorządowy zakład budżetowy.

www.PoradnikKsiegowego.pl - Rachunkowość budżetowa:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.SerwisBudzetowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

REKLAMA................................................................
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
Pomocniki Księgowego
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego

Terminarz

październik 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.