rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, rachunkowość budżetowa, rozliczenia międzyokresowe
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 63 (1417) z dnia 7.08.2017

Ewidencja odszkodowania za wypadek pojazdu w zakładzie budżetowym

Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym. Otrzymaliśmy od zakładu ubezpieczeniowego decyzję o wypłacie odszkodowania za naprawę pojazdu stanowiącego nasz środek trwały, który został uszkodzony podczas wypadku. Jak to odszkodowanie zaksięgować i następnie jego wpływ na rachunek bankowy? (pytanie z dyskusji na www.forum.gofin.pl nr 1107886)

Otrzymane od ubezpieczyciela odszkodowanie w związku z powypadkową naprawą pojazdu kwalifikowane jest do zdarzeń niezawiązanych bezpośrednio z działalnością operacyjną jednostki. Z tego względu ujmując je w księgach rachunkowych, trzeba mieć na względzie art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. g) ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.). W świetle tego przepisu przychody związane z odszkodowaniami - jako dotyczące w sposób pośredni działalności operacyjnej jednostki - odnosi się do pozostałych przychodów operacyjnych.

W księgach rachunkowych samorządowego zakładu budżetowego przyznane przez ubezpieczyciela odszkodowanie ewidencjonuje się na koncie 760 "Pozostałe przychody operacyjne". Wynika to z opisu do konta 760 zawartego w załączniku nr 3 "Plan kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych" do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 760). Przyznanie odszkodowania na podstawie otrzymanej decyzji od ubezpieczyciela można ująć zapisem:

- Wn konto 240 "Pozostałe rozrachunki",

- Ma konto 760 "Pozostałe przychody operacyjne".

Z kolei wpływ odszkodowania na rachunek bieżący zakładu budżetowego można zaewidencjonować na podstawie wyciągu bankowego zapisem:

- Wn konto 131 "Rachunek bieżący samorządowych zakładów budżetowych",

- Ma konto 240 "Pozostałe rozrachunki".

Wpływ odszkodowania można także zaksięgować bezpośrednio na koncie 131 bez wcześniejszego ujmowania należności od ubezpieczyciela na koncie 240.

Warto zaznaczyć, że wydatki poniesione na naprawę powypadkową pojazdu odnosi się w księgach zakładu budżetowego w ciężar konta 761 "Pozostałe koszty operacyjne".

www.PoradnikKsiegowego.pl - Rachunkowość budżetowa:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
Pomocniki Księgowego
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60