rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, rachunkowość budżetowa, rozliczenia międzyokresowe
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 85 (1335) z dnia 24.10.2016

Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej a zapisy w księdze

Zatrudnionym w naszej firmie pracownikom wypłacamy ekwiwalent za pranie odzieży roboczej. Do której kolumny księgi podatkowej powinniśmy go wpisać i pod jaką datą?

Jeżeli pracodawca nie może zapewnić prania odzieży roboczej, czynności te mogą być wykonywane przez pracownika, pod warunkiem wypłacania przez pracodawcę ekwiwalentu pieniężnego w wysokości kosztów poniesionych przez pracownika. Tak stanowi art. 2379 § 3 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666).

Ustalając moment zaliczenia wartości ekwiwalentu do kosztów uzyskania przychodów pracodawcy, trzeba uwzględnić zasady określone dla przychodów ze stosunku pracy, które zostały wskazane w art. 22 ust. 6ba ustawy o pdof.

Ekwiwalent taki może zostać zaliczony do kosztów w miesiącu, za który jest należny, o ile zostanie wypłacony lub postawiony do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku łączącego strony. W innym przypadku będzie kosztem w dacie wypłaty lub postawienia do dyspozycji.

Wartość ekwiwalentu podlega ujęciu w księdze podatkowej w kolumnie 13 "Pozostałe wydatki". Można tego dokonać na podstawie listy płac lub innego dowodu potwierdzającego uzyskanie przez pracownika ekwiwalentu (np. wyciągu bankowego).

Przykład

Pracodawca wypłaca wynagrodzenie wraz z ekwiwalentem za pranie odzieży roboczej za dany miesiąc do 10. dnia następnego miesiąca. Z listy płac za wrzesień 2016 r. wynika, że pracownikowi przysługuje za ten miesiąc ekwiwalent za pranie odzieży roboczej w kwocie 40 zł. Należność ta została pracownikowi wypłacona przelewem bankowym w dniu 7 października br. Kwotę ekwiwalentu w wysokości 40 zł pracodawca wpisał na podstawie listy płac do księgi podatkowej pod datą 30 września 2016 r. w kolumnie 13 "Pozostałe wydatki".

www.PoradnikKsiegowego.pl - Podatkowa księga przychodów i rozchodów:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
Pomocniki Księgowego
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60