rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, rachunkowość budżetowa, rozliczenia międzyokresowe
lupa
Do 30 kwietnia osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe powinny przekazać do urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe za 2014 r.30 kwietnia 2015 r. upływa termin przekazania do PFRON sprawozdania finansowego za 2014 r.Do 30 kwietnia 2015 r. należy złożyć PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 za 2014 r.
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 42 (666) z dnia 27.05.2010

Bezpłatny kurs księgowości

Bezpłatny kurs księgowości
rys. Bezpłatny kurs księgowości

Chciałabym skorzystać z dofinansowania ze środków unijnych do kursu księgowości. Wiem, że osobie bezrobotnej taki kurs może sfinansować urząd pracy pod warunkiem, że pracodawca zagwarantuje przyjęcie do pracy. Gdzie można uzyskać informacje o kursach księgowości dofinansowanych z pieniędzy unijnych?

Osoba bezrobotna może skorzystać z bezpłatnych szkoleń dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Mogą to być np. szkolenia, realizowane w ramach projektów z poddziałania 6.1.1 "Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy", prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych. Grupą docelową takich projektów mogą być osoby pozostające bez zatrudnienia, w szczególności należące do jednej lub kilku z poniższych grup:

 • pozostające bez zatrudnienia łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat,
   
 • kobiety (w tym zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci),
   
 • do 25. roku życia,
   
 • niepełnosprawne,
   
 • po 45. roku życia,
   
 • pozostające bez zatrudnienia zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców, zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą.

Beneficjenci, czyli podmioty, które będą realizowały dany projekt, mają prawo zawęzić grupę docelową. Dla przykładu, projekt może być skierowany tylko do osób bezrobotnych po 45 roku życia i z konkretnego województwa.

Możliwość skorzystania z kursu księgowości będzie przede wszystkim uzależniona od województwa, w którym mieszka Czytelniczka. Może się okazać, że w jej województwie bezpłatny kurs w zakresie księgowości nie będzie w ogóle dostępny. Aby to sprawdzić, należy wejść na stronę internetową www.inwestycjawkadry.pl. Po lewej stronie zaznaczyć kategorie szkoleń (w tym przypadku odpowiednio Finanse, a potem Księgowość). Następnie należy wybrać miejsce szkolenia (tzn. województwo na mapie), grupę docelową (osoby bezrobotne) oraz zaznaczyć, że szkolenie ma być współfinansowane z EFS. Po wpisaniu tych danych powinna pojawić się lista dostępnych szkoleń w zakresie księgowości. W opisie każdego szkolenia będą wskazani jego adresaci, czyli osoby, które mogą wziąć w nim udział. Jeśli Czytelniczka spełnia kryteria przyjęcia do projektu, będzie mogła zgłosić chęć uczestnictwa w danym szkoleniu.

www.PoradnikKsiegowego.pl - Szkolenia księgowego:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2015
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
PIT 2014 - DARMOWY PROGRAM - POBIERZ
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
Sklep internetowy - www.sklep.gofin.pl
Przewodnik Prenumeratora - www.PrzewodnikPrenumeratora.gofin.pl
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60