rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, rachunkowość budżetowa, rozliczenia międzyokresowe
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 (967) z dnia 10.11.2017

Wymagania stawiane osobom zamierzającym rozpocząć prowadzenie biur rachunkowych

Zamierzam otworzyć biuro, w którym będę usługowo prowadził księgi rachunkowe. Czy zgodnie z ustawą o rachunkowości, wymagane są jakieś dodatkowe uprawnienia?

W obecnym stanie prawnym do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nie jest wymagane posiadanie żadnych dodatkowych uprawnień zawodowych.

Czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych mogą wykonywać osoby, które:

  • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
     
  • nie były karane za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za czyn określony w rozdziale 9 ustawy o rachunkowości,
     
  • posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Szczegółowe kwestie dotyczące ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone w związku z usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych zostały uregulowane w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz. U. poz. 1616).

Konsekwencje niespełnienia obowiązku zawarcia umowy przedmiotowego ubezpieczenia wskazuje natomiast art. 79 pkt 7 ustawy o rachunkowości. Zgodnie z jego brzmieniem, kto wbrew przepisom ustawy prowadzi działalność usługową w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych bez spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia - podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Zauważmy, że podmioty, których działalność polega wyłącznie na prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów, sporządzaniu deklaracji podatkowych czy prowadzeniu ewidencji dla celów VAT lub ryczałtu, nie mają generalnie obowiązku zawierania umowy ubezpieczenia.

www.PoradnikKsiegowego.pl - Szkolenia księgowego:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
Pomocniki Księgowego
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60