rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, rachunkowość budżetowa, rozliczenia międzyokresowe
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 24 (1378) z dnia 23.03.2017

Pełnomocnictwo dla biura rachunkowego

Biuro rachunkowe działa w formie spółki z o.o. Klient chce nas upoważnić do załatwiania wszelkich spraw podatkowych, w tym reprezentowania w trakcie kontroli. Jakie pełnomocnictwo jest do tego potrzebne?

Pełnomocnikiem podatnika (płatnika) może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Biura rachunkowego działającego w formie spółki z o.o. nie można więc upoważnić do prowadzenia spraw podatkowych. Klient takiego biura rachunkowego musi udzielić pełnomocnictwa konkretnej osobie fizycznej, np. pracownikowi biura zajmującemu się jego rozliczeniami.

Pełnomocnictwem o najszerszym zakresie umocowania do reprezentowania podatnika jest pełnomocnictwo ogólne. Upoważnia ono do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych. Zastępstwo pełnomocnika jest wykluczone tylko w przypadku czynności wymagających osobistego udziału mocodawcy. Pełnomocnictwo ogólne składa się zasadniczo w formie dokumentu elektronicznego (według wzoru PPO-1) przez Portal Podatkowy. Korzystanie w tym zakresie z portalu wymaga założenia na nim konta. Pełnomocnictwo ogólne można złożyć w formie papierowej wyłącznie w przypadku wystąpienia problemów technicznych uniemożliwiających przesłanie zgłoszenia przez internet. Papierowy formularz przekazuje się Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w Wieluniu. Obowiązek złożenia pełnomocnictwa ogólnego spoczywa zasadniczo na mocodawcy. Adwokaci, radcowie prawni oraz doradcy podatkowi sami mogą dokonać zgłoszenia w zakresie udzielonych im upoważnień. Zgłoszenia dotyczącego pełnomocnictwa ogólnego udzielonego przez osobę, która nie może się podpisać, dokonuje jej opiekun, a w przypadku pełnomocnictwa wniesionego przez nią ustnie do protokołu - organ podatkowy. Informacje o udzieleniu pełnomocnictwa ogólnego (także o jego zmianie, wypowiedzeniu, odwołaniu) gromadzone są w Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych. Organy podatkowe mają do niego dostęp i w każdej chwili mogą sprawdzić umocowanie danej osoby do działania w imieniu podatnika.

Pełnomocnictwo ogólne nie uprawnia do podpisywania deklaracji podatkowych. Jeżeli podatnik chce powierzyć to zadanie pełnomocnikowi, trzeba złożyć pełnomocnictwo UPL-1 - uprawniające do podpisywania deklaracji składanych przez internet, lub UPL-1P - upoważniające do podpisywania deklaracji przekazywanych organom podatkowym w postaci papierowej.

Pełnomocnictwa w sprawach podatkowych
Rodzaj pełnomocnictwa Druk pełnomocnictwa Druk zawiadomienia o zmianie/ odwołaniu/ wypowiedzeniu pełnomocnictwa
ogólne PPO-1 OPO-1
szczególne PPS-1 OPS-1
do doręczeń PPD-1 OPD-1
do podpisywania e-deklaracji UPL-1 OPL-1
do podpisywania deklaracji papierowych UPL-1P OPL-1P

www.PoradnikKsiegowego.pl - Szkolenia księgowego:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
Pomocniki Księgowego
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60