rachunkowość finansowa, sprawozdanie finansowe, rachunkowość budżetowa, rozliczenia międzyokresowe
lupa
Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 86 (1336) z dnia 27.10.2016

Zawiadomienie urzędu skarbowego o prowadzeniu księgi podatkowej przez biuro rachunkowe

Zamierzam zawrzeć z biurem rachunkowym umowę o prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Jak zawiadomić o tym urząd skarbowy? Czy wystarczy zgłoszenie w CEIDG-1?

Zawiadomienie urzędu skarbowego o prowadzeniu księgi podatkowej przez biuro rachunkowe
rys. Zawiadomienie urzędu skarbowego o prowadzeniu księgi podatkowej przez biuro rachunkowe

Kwestię zawiadomienia o powierzeniu prowadzenia księgi podatkowej biuru rachunkowemu reguluje § 8 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zgodnie z nim, jeżeli na zlecenie podatnika prowadzenie księgi zostało powierzone biuru rachunkowemu, podatnik jest obowiązany w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z biurem rachunkowym zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego, któremu zostało złożone zawiadomienie o prowadzeniu księgi, wskazując:

  • nazwę i adres biura,
     
  • miejsce (adres) prowadzenia oraz przechowywania księgi i dowodów związanych z jej prowadzeniem.

Przepisy rozporządzenia nie określają formy powiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o powierzeniu prowadzenia księgi biuru rachunkowemu. W praktyce podatnicy składali do urzędu skarbowego pismo w tej sprawie zawierające dane identyfikujące podatnika i informacje wymagane w § 8 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia.

Z dniem 19 maja 2016 r. do art. 24a ustawy o pdof wprowadzono nowe ust. 3b i 3c. W myśl tych przepisów, jeżeli na zlecenie podatnika prowadzenie księgi zostało powierzone biuru rachunkowemu, jest on obowiązany w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z biurem rachunkowym zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego, któremu zostało złożone zawiadomienie o prowadzeniu księgi, wskazując nazwę i adres biura, miejsce (adres) prowadzenia oraz przechowywania księgi i dowodów związanych z jej prowadzeniem. Zawiadomienie to może być złożone na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Wprowadzenie tych przepisów miało umożliwić przedsiębiorcy złożenie do urzędu skarbowego zawiadomienia o prowadzeniu księgi przez biuro za pośrednictwem wniosku CEIDG-1, który służy także do aktualizacji danych. We wniosku tym podaje się:

  • w rubryce 21 - nazwę (firmę) i NIP biura rachunkowego, z którym podatnik zawarł umowę o prowadzenie księgi,
     
  • w rubryce 22 - adres przechowywania dokumentacji rachunkowej podatnika.

Wniosek CEIDG-1, jak wynika z jego treści, stanowi jednocześnie zgłoszenie do naczelnika urzędu skarbowego. W świetle omawianych uregulowań należy zatem uznać, że zawiadomienie, o którym mowa w pytaniu, przedsiębiorca może złożyć naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego za pośrednictwem wniosku CEIDG-1 i nie musi wówczas składać odrębnego zawiadomienia bezpośrednio w urzędzie skarbowym.


Zawiadomienie o zleceniu prowadzenia księgi podatkowej biuru rachunkowemu za pośrednictwem CEIDG-1 należy złożyć w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy z biurem.


Warto zauważyć, że zarówno w § 8 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, jak i w art. 24a ust. 3b ustawy o pdof wskazano, że w zawiadomieniu należy podać adres biura rachunkowego, a w formularzu CEIDG-1 nie wpisuje się tego adresu (który zasadniczo jest tożsamy z adresem przechowywania dokumentacji rachunkowej podatnika, ale może też być inny). Jednak bazując na tym, że formularz ten zawiera nazwę biura i jego NIP, a więc dane umożliwiające jego identyfikację przez organ podatkowy, i że ustawodawca w art. 24a ust. 3c ustawy o pdof zezwolił na użycie tego formularza do zawiadomienia o prowadzeniu księgi przez biuro, można uznać, że jego złożenie stanowi wystarczającą formę spełnienia tego obowiązku.

www.PoradnikKsiegowego.pl - Szkolenia księgowego:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
Pomocniki Księgowego
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Vademecum Księgowego - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60